Diana Cozma

Conf. univ. dr. habil.
Diana COZMA

diana.cozma@ubbcluj.ro


Diana Cozma este actriță, scriitoare, traducătoare, conf. univ. dr. habil. la Facultatea de Teatru și Film a Universității Babeș-Bolyai, membră a Uniunii Scriitorilor din România, dublu licențiată în Filologie (1988) și Artă Teatrală (1995). În anul 2005 își susține teza de doctorat intitulată Dramaturgia europeană privită prin prisma celor patru categorii teatrale ale lui Peter Brook. În 2017 susține teza de abilitare Dramaturgia acțiunilor scenice și obține Atestatul de abilitare în domeniul de studii universitare de doctorat Teatru și artele spectacolului și în același an se afiliază Școlii doctorale de Teatru și Film din cadrul Universității Babeș-Bolyai.

În perioada 1990-1994 este directoarea Teatrului de Păpuși Puck, Cluj-Napoca; joacă peste 40 de roluri în spectacole de teatru, spectacole de teatru de păpuși și filme; organizează festivaluri, turnee în țară și străinătate. În perioada 2011-2012 este directoarea proiectului Zilele Odin – pentru o cultură a schimbării care i-a avut ca invitați pe Eugenio Barba și Odin Teatret din Holstebro, Danemarca și s-a desfășurat în Cluj-Napoca. Activitatea ei artistică este consemnată în peste 150 de articole, recenzii, cronici, interviuri în țară și străinătate și este cuprinsă în numeroase antologii și dicționare.


Limbi în care poate conduce doctorate: română, engleză

Arii și teme de cercetare doctorală:

 • Laboratorul de teatru
 • Scriere dramatică și storytelling
 • Cercetări multidisciplinare asupra prezenței scenice a actorului
 • Cercetări comparative asupra spectacolului de teatru în actualitate
 • Modele inovative ale practicii scenice contemporane
 • Modele inovative ale practicii filmice
 • Dramaturgia practicienilor scenei
 • Direcții novatoare în dramaturgia contemporană
 • Viziune regizorală și creație colectivă
 • Metode și tehnici actoricești și regizorale (sec. XX-XXI)
 • Studii comparative asupra evoluției personajului de teatru
Bibliografie admitere 2024
 1. Barba, Eugenio. 1993. The Paper Canoe. A Guide to Theatre Anthropology, translated by Richard Fowler, London and New York: Routledge
 2. Barba, Eugenio. 1996. Un amuleto fatto di memoria. Il significato degli esercizi nella drammaturgia dell’attore, in Marco De Marinis (editor), Teatro Eurasiano n. 3: Drammaturgia dell’attore, Porretta Terme: I Quaderni del Battello Ebbro
 3. Barba, Eugenio and Tony D’Urso. 2000. Viaggi con l’Odin/Voyages with Odin, Milano: Ubulibri
 4. Barba, Eugenio, and Nicola Savarese. 2006. The Secret Art of the Performer: A Dictionary of Theatre Anthropology, second edition, translated by Richard Fowler, London and New York: Routledge
 5. Barba, Eugenio. 2010. Prediche dal giardino, Mondaino: L’Arboreto Edizioni
 6. Barba, Eugenio.2010. Pământ de cenușă și diamant. Ucenicia mea în Polonia urmată de 26 de scrisori de la Jerzy Grotowski către Eugenio Barba, traducere de Diana Cozma, București: Editura Ideea Europeană
 7. Barba, Eugenio. 2012. Casa în flăcări: Despre regie și dramaturgie, traducere de Diana Cozma, București: Nemira
 8. Bechtel, Roger. 2013. “The Playwright and the Collective”, Kathryn Mederos Syssoyeva, Collective Creation in Contemporary Performance, S. Proudfit (editor) Springer, pp. 39-50
 9. Bogart, Anne. 2014. What’s the Story – Essay about art, theatre and storytelling, London & New York: Routledge
 10. Biner, Pierre. 1972. The Living Theatre, New York: Horizon Press
 11. Brook, Peter. 2020. Playing by Ear: Reflections on Sound and Music, New York: Theatre Communications Group
 12. Brook, Peter. 2017. Tip of the Tongue: Reflections on Language and Meaning, London: Nick Hern
 13. Brook, Peter. 2014. The Quality of Mercy: Reflections on Shakespeare, New York: Theatre Communications Group
 14. Brook, Peter. 1999. Threads of Time, Washington D.C.: Counterpoint
 15. Carreri, Roberta. 2007. Tracce — Training e storia di un’attrice dell’Odin Teatret, edizione a cura di Francesca Romana Rietti, fotografie di Orme sulla neve di Guendalina Ravazzoni, Prefazione in forma di lettera di Eugenio Barba, Milano: Il Principe Costante Edizioni
 16. Cozma, Diana. 2005. Dramaturgul-practician, Cluj-Napoca: Casa Cărții de Știință
 17. Cozma, Diana. 2007. Teatrul înlănțuit: Eseu despre teatrul lui Jerzy Grotowski, Cluj-Napoca: Casa Cărții de Știință
 18. Cozma, Diana. 2016. Dansul efemer al acțiunilor actorului, Cluj-Napoca: Presa Universitară Clujeană
 19. Cozma, Diana. 2021. Eugenio Barba and the Golden Apple: Witnessing Odin Teatret’s Rehearsals, Foreword by Eugenio Barba, Gloucester: The Choir Press
 20. Cozma, Diana. 2022. “The Dimension of Corporality in the Theatre laboratory”, Hermeneia, issue 28, pp. 86-92, Accession Number: WOS:000809669600007
 21. Cozma, Diana. 2023. “A Theatre of Cruelty Nowadays”, Hermeneia, issue 31, pp. 73-83, Accession Number: WOS:001114310000001 
 22. Craig, Edward Gordon. 2012. Despre arta teatrului, traducere de Adina Bardaș și Vasile V. Poenaru, București: Fundația Culturală Camil Petrescu, Revista Teatrul azi (supliment) prin Editura Cheiron
 23. Flaszen, Ludwik. 2010. Grotowski & Company, translated by Andrzej Wojtasik with Paul Allain, edited and with an introduction by Paul Allain, with the editorial assistance of Monika Blige, and with a tribute by Eugenio Barba, Holstebro-Malta-Wroclaw: Icarus Publishing Enterprise
 24. Holmberg, Arthur. 1996. The theatre of Robert Wilson, Cambridge: Cambridge University Press
 25. Lindh, Ingemar. 2010. Stepping Stones, translated by Benno Plassmann and Marlene Schranz with the assistance of Magdalena Pietruska, edited and introduced by Frank Camilleri, Holstebro-Malta-Wroclaw: Icarus Publishing Enterprise
 26. Nagel Rasmussen, Iben. 2006. Il cavallo ciecoDialoghi con Eugenio Barba e altri scritti, Edizione a cura di Mirella Schino e Ferdinando Taviani, Roma: Bulzoni Editore
 27. Ruffini, Franco. 2010. L’attore che vola. Boxe, acrobazia, scienza della scena, Roma: Bulzoni Editore
 28. Savarese, Nicola. 2010. Eurasian Theatre: Drama and Performance Between East and West from Classical Antiquity to the Present, translated from the Italian by Richard Fowler, revised and updated version edited by Vicki Ann Cremona, Holstebro – Malta – Wroclaw: Icarus Publishing Enterprise
 29. Schino, Mirella. 2009. Alchemists of the Stage. Theatre Laboratories in Europe, translated from Italian and French by Paul Warrington, Holstebro-Malta-Wroclaw: Icarus Publishing Enterprise
 30. Teampău, Radu. 2015. Carena în cer: Narațiunea actorului din perspectivă regizorală, Cluj-Napoca: Eikon & Școala Ardeleană
 31. Teampău, Radu. 2016. Nașterea unei pietre: Narațiunea spectaculară din perspectivă regizorală, Cluj-Napoca: Eikon & Școala Ardeleană
 32. Teampău, Radu. 2018. ”Theatre Performance în Postmodernism“, Theatrical Colloquia, nr. 24, pp. 187-205
 33. Turner, Victor. 1988. The Anthropology of Performance, Preface by Richard Schechner, New York: PAJ Publications
 34. Varley, Julia. 1997. Wind in the West. A character’s novel, Holstebro: Odin Teatrets Forlag
 35. Varley, Julia. 2011a. Notes from an Odin Actress. Stones of Water, London and New York: Routledge
 36. Watson, Ian. 1993. Towards a Third Theatre: Eugenio Barba and the Odin Teatret, with a foreword by Richard Schechner, London and New York: Routledge
 37. Wethal, Torgeir. 2006. Alla ricerca di specchi danneggiati (Il sogno di Andersen, 2004) in Iben Nagel Rasmussen, Il Cavallo Cieco – Dialoghi con Eugenio Barba e altri scritti, Edizione a cura di Mirella Schino e Ferdinando Taviani, Roma: Bulzoni Editore

Comentariile sunt închise.