Curriculum

Programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate

Programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate reprezintă un instrument esențial pentru îmbogățirea cunoștințelor studentului-doctorand și îl ajută să desfășoare în mod eficient programul său individual de cercetare științifică/creație artistică și să dobândească competențe avansate specifice nivelului doctoral.
În primul an al studiilor doctorale, în cadrul programului de pregătire bazat pe studii universitare avansate, studentul-doctorand trebuie să participe la activitățile a cel puțin 3 discipline universitare de doctorat. Aceste discipline sunt alese astfel încât să fie oferite în același semestru al anului universitar.

Disciplinele din acest program sunt stabilite de către conducătorul de doctorat, studentul-doctorand și consiliul școlii doctorale. Propunerile de discipline sunt făcute inițial de către conducătorul de doctorat și studentul-doctorand, urmând ca acestea să fie supuse aprobării consiliului școlii doctorale. Disciplinele care trebuie urmate în cadrul acestui program pot fi selectate din oferta Școlii Doctorale de Teatru și Film sau din oferta celorlalte școli doctorale din cadrul Universității Babeș-Bolyai.

Participarea la toate activitățile disciplinelor alese este obligatorie. În urma finalizării disciplinei, profesorul va elibera o adeverință care atestă parcurgerea activităților și, după caz, rezultatele evaluării. În lipsa tuturor adeverințelor, doctorandul nu poate promova anul I și va fi exmatriculat. Nu există posibilitatea de restanță.

Oferta de discipline în domeniul Cinematografie și Media


DISCIPLINATITULARSTATUT
Metode de cercetare în studiile de film, cultură vizuală și media (în română)Prof. univ. dr. habil.
Doru POP
Obligatorie
Etică și integritate academică (în română)Prof. univ. dr. habil.
Ioan POP-CURȘEU
Obligatorie
Teorie și praxis al receptării în teatru și film (în română)Prof. univ. dr.
Miruna RUNCAN
Opțională
Specificul imaginii în film și televiziune (în română)Conf. univ. dr. habil.
Florin ȚOLAȘ
Opțională
Scriere academică (în engleză)Conf. univ. dr. habil.
Claudiu TURCUȘ
Opțională
Noile arte în era digitală (în română)Prof. univ. dr. habil.
Rodica MOCAN
Opțională
Filmul și societatea (în engleză)Conf. univ. dr. habil.
Nicoleta SĂLCUDEAN
Opțională
Analize industriale si economice ale filmului si televiziunii (în engleză)Conf. univ. dr. habil.
Constantin PÂRVULESCU
Opțională

Oferta de discipline în domeniul Teatru și Artele spectacolului


DISCIPLINATITULARSTATUT
Metodologia cercetării în artele performative. Strategii de interpretare (în română)Prof. univ. dr. habil.
Laura PAVEL
Obligatorie
Etică și integritate academică (în română)Prof. univ. dr. habil.
Ioan POP-CURȘEU
Obligatorie
Teorie și praxis al receptării în teatru și film (în română)Prof. univ. dr.
Miruna RUNCAN
Opțională
Structuri instituționale și modele manageriale în teatrul românesc (în română)Prof. univ. dr.
Miruna RUNCAN
Opțională
Scriere dramatică și narare scenică (în engleză)Conf. univ. dr. habil.
Diana COZMA
Opțională
Scriere academică (în engleză)Conf. univ. dr. habil.
Claudiu TURCUȘ
Opțională

Comentariile sunt închise.