Oltita Cintec

Conf. univ. dr. habil.
Oltița CÎNTEC

oltitacintec@gmail.com


Oltița Cîntec este teatrolog și critic de teatru, doctor în Teatrologie, fondator și curator al Festivalului Internațional de Teatru pentru Publicul Tânăr Iași (FITPTI), director artistic al Teatrului „Luceafărul” Iași. A fost selecționeră și membră în jurii de specialitate pentru mai multe festivaluri de teatru naționale și internaționale (FITPTI, Gala UNITER, Festivalul de Teatru Piatra Neamț, Bucharest Festival Fringe, Expatriada Londra etc.), consultant și coordonator de proiecte teatrale și președintă a Asociației Internaționale a Criticilor de Teatru, secția română (2015-2022). Semnează articole și studii de analiză  teatrală în diverse publicații academice (Studia Dramatica, Concept, DramArt, Colocvii teatrale etc.) și reviste precum Critical Stages, The Theatre Times, Scena.Ro, Teatrul Azi, Suplimentul de cultură, Observator cultural, Dilema Veche etc. A fost nominalizată de patru ori la premiul pentru Critică Teatrală la Gala UNITER (inclusiv pentru anul 2023). A contribuit cu studii despre teatrul românesc în cărți apărute în străinătate (cel mai recent – Irina Wolf (coord) Das rumänische Theater im. 21 Jahrhundert. Freie Szene und Neue Wege, Frank&Timme, Berlin, 2022). 


Limbi în care poate conduce doctorate: română

Arii și teme de cercetare doctorală:

  • Spectacologie: Cum se prefigurează viitorul în artele spectacolului? Actorul în noul context al tehnologiilor scenei; Construirea contextului dramaturgic prin sunet.
  • Estetică: Teatrul și noile medii; Procesele creației și inteligența artificială.
  • Teatrologie: Teorie și aplicare practică în industria teatrală; Teatrul și publicurile lui; Transformările de paradigmă în receptarea artelor spectacolului.
  • Interferențe de expresivitate teatru și film.
Tematică

Orizontul teoretic teatral în trecutul recent, între nevoia unor paradigme ordonatoare și ritmul fast-forward al schimbărilor performative.

Auctorialitatea multiplă în perimetrul scenic (autoritatea auctorială; scriitura de platou, autorul de teatru; auctoriatul colectiv – practicile devised; democratizarea ierarhiilor creative); meta-autorul- curatorul.

Grade de ficționalizare în teatralitatea recentă; turnura colaborativă; teatrul experților, teatrul oamenilor reali; teatrul care revelează realul, actorul-martor; dramaturgia autoreferențială; arta ca formă de mediere, sarcina critică a artistului.

Spectatorialitatea actuală – incluzivitatea publicului, teatrul participativ; performativitatea imersivă, teatrul ca experiență; teatrul senzorial; complicitatea creativă – includerea spectatorului încă din scriitură; spectatorialitatea activă.

Bibliografie

George Banu, Scena modernă. Mitologii și miniaturi, Nemira, 2014

Peter Brook, Fără secrete. Gânduri despre actorie și teatru, Nemira, 2012

Oltița Cîntec (coord.), Teatrul românesc de azi. Noi orizonturi estetice/Romanian Theatre Today. New Horizons, Timpul, 2017

Lehmann Hans-Thies, Teatrul postdramatic, traducere din germană de Victor Scoradeț, București, Unitext, 2007

Erica Magris, Béatrice Picon-Vallin (editeurs), Les théâtre documentaires, Deuxième èpoque, 2019

Radosavljević Duška, Theatre-Making, Interplay Between Text and Performanace in the 21st Century, Palgrave Macmillan, 2013

Runcan Miruna, Signore Misterioso, o anatomie a spectatorului, Unitext, București, 2011

Comentariile sunt închise.