Nicoleta Sălcudean

Conf. univ. dr. habil.
Nicoleta SĂLCUDEAN

nicoleta.sălcudean@ubbcluj.ro


Ileana Nicoleta Sălcudean deține din 2012 un doctorat în sociologie cu teza: Politici culturale și construcții identitare în contextul european, iar din 2019 un atestat de abilitare, domeniul de studii universitare de doctorat Cinematografie și Media, cu teza: Filmul și industriile creative. Domeniile sale de interes sunt: studii culturale, sociologia culturii, industrii creative.

Din 2014 este Ambassador CreArt, Fundación Municipal de Cultura. Ayuntamiento de Valladolid (ES). Este membru în Network Association Europeana (ianuarie 2018 – prezent) și al Centrului de cercetare Ekphrasis (2016 – prezent), dar și Membru asociat al Centrului de Filosofie Aplicată, Facultatea de Istorie și Filosofie, UBB (2015 – prezent). A fost directorul Centrului de Formare Continuă și Lifelong Learning, UBB (2012-2014). Deține Premiul UEFISCDI pentru rezultatele cercetării, 2017. A beneficiat de numeroase granturi și stagii de cercetare (Wheaton College; Bienala de la Veneția; Universitatea din Valencia; Otto-von- Guericke Universität Magdeburg; Institute of Higher European Studies în Haga; Sidney Sussex College; Cambridge University Cambridge etc). A fost manager de proiect sau parte din echipa unor proiecte naționale și internaționale (POCU, STARUBB, AFCN, UEFISCDI, POS-DRU, Inside Europe). A participat ca invitat, formator, expert sau evaluator la importante conferințe internaționale, mobilități de predare, schimburi de experiență.


ARII TEMATICE DE CERCETARE

I. Genuri de film (Teme, (super)eroi, politică și ideologie, transformări la nivelul structurii scenariului, influențe, identitate și context).

II. Sociologie cinematografică (Reprezentări cinematografice/ Societate. Roluri sociale. Identități. Structuri sociale. Interacțiuni/ Semiotică socială/ Influența noilor tehnologii).

III. Industriile creative (Politici culturale și construcții identitare/ Management creativ/ Estetica organizațională/ Orașul creativ/ Branding de țară/ Festivalul de film).

IV. Scriere creativă în audiovizual (Intenționalitatea comunicării/ Scriere creativă/ Lectură creativă/ Scriere creativă pentru mediul online/ Intertextualitate/ Marketing conținut vizual).

BIBLIOGRAFIE

I. Genuri de film

 1. Gehring, D. Wes, Parody as Film Genre: ”never give up a saga even break”, Greenwood Press, USA, 1999.
 2. Grant, Barry Keith Grant, Film genre: from iconography to ideology, UK, Wallflower Press: 2007.
 3. Jung, Berenike, Narrating Violence in Post 9/12 Action Cinema. Terrorist Narratives, Cinematic Narration and Referentiality, VS Verlag für Sozialwisenschaften, 2010.
 4. Tasker, Yvonne, Action and Adventure Cinema, Routledge, London-New York, 2004.
 5. Cameron, Keih (ed.), Humour and History, Intellect Books, Oxford, 1993.
 6. Hokenson, Jan Walsh, The Idea of Comedy: History, Theory, Critique, Rosemont Publishing and Printing Corp., USA, 2006.
 7. Martin, A. Rod, The Psychology of Humor: An Integrative Approach, Elsevier Academic Press, London/ Ontario 2010.

II. Sociologie cinematografică

 1. Chelcea, L., ”A face familiarul exotic şi exoticul familiar: o hartă a cercetării antropologice din România/ Making Exotic Familiar and Familiar Exotic: A Map of Anthropological Research in Romania”, Sociologie Românească7(3), 2009, pp. 13-19.
 2. Cresswell, Tim; Dixon, Deborah (eds.), Engaging Film. Geographies of Mobility and Identity, Rowman and Littlefield Publishers, USA, 2002.
 3. De la Fuente, Eduardo, ”The `New Sociology of Art’: Putting Art Back into Social Science Approaches to the Arts”, Cultural Sociology, vol. 1, nr. 3, 2007.
 4. Fuery, Kelly, New Media, Culture and Image, Palgrave Macmillan, USA, 2009.
 5. Halliday, M.A.K., Language as a Social Semiotic, Edward Arnold, London, 1978.
 6. Joyce, Rosemary A. ”Archeology of the Body”, Anual Review of Anthropology, 34, 2005.
 7. Sutherland, Jean-Anne; Feltey, Kathryn, Cinematic Sociology: Social Life in Film, Pine Forge Press, 2010.
 8. Vaetisi, Șerban, Noile teorii etnografice și conceptul de descriere a culturii, Efes, Cluj-Napoca, 2008.
 9. Vallejo, Aida; Peirano, Maria Paz (eds.), Film Festivals and Anthropology, Cambridge SP, 2017.

III. Industriile creative

 1. Caves, R.E., Creative Industries: Contracts between Arts and Coomerce, Harvard University Press, USA, 2002.
 2. Flew, Terry,  The Creative Industries: Culture and Policy, SAGE, London, 2012.
 3. Fryatt, Anthony; Kemp, Roger, “Motel: Reflections on a Film Production/interior Design Collaboration.” TEXT, 2011.
 4. Golding, P., Murdock, G., Culture, Communications and Political Economy, in Curran J. and  Gurevitch M. (eds.), Arnold, London,  2000.
 5. Hesmondhalgh, D., Pratt, A. C., ”Cultural Industries and Cultural Policy”,  International Journal of Cultural Policy, 11/ 1, 2005.
 6. Lostritto, Carl, “Rendering Representational Atmosphere Appropriating Formalisms Around Invisible Objects in Film.” Architectural Design, vol. 92, no. 2, 2022, pp. 90–95.
 7. O’Connor, J., Wynne, D. (eds.), From the Margins to the Centre: Cultural Production and Consumption in the Post-Industrial City, Ashgate, Aldershot, 1996.
 8. Smith-Shank, Deborah L., (ed.), Semiotics and Visual Culture: Sights, Signs, and Significance, National Art Education Association, Reston, VA, 2004.
 9. Sălcudean, Ileana-Nicoleta, Politicile culturale: între București și Bruxelles, Cluj-Napoca: Risoprint, 2016.

IV. Scriere creativă în audiovizual

 1. Dawson, Paul, Creative Writing and the New Humanities, Routledge, London/ New York, 2005.
 2. Donnelly, Dianne, Establishing Creative Writing Studies as an Academic Discipline, Library of Congress, UK, 2012.
 3. May, Steve, Doing Creative Writing, Routledge, USA, 2007.
 4. McGurl, Mark, The Program Era: Postwar Fiction and the Rise of Creative Writing , Harvard University Press, USA, 2009.
 5. Jenkings, Henry; Ford, Sam; Green, Jashua, Spreadable Media, New York University Press, 2013.
 6. Richardson, John; Gorbman, Claudia și Vernallis, Carol, The Oxford Handbook of Audiovisual Aethetics, Oxford University Press, 2013.
 7. Sălcudean Ileana-Nicoleta, Stănescu Emma-Teodora, Manual de Scriere Creativă, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2014.

Comentariile sunt închise.